GELIJKVLOERS

TUMULT IN GENT 6
02.05.2018

CURATOREN


Huis Van Alijn met Mekhitar Garabedian, Eva Giolo, Katrin Kamrau, Jasper Rigole, Meggy Rustamova en Lisa Spilliaert

‘HOMELESS MOVIES’
Film

Het Huis van Alijn en gastcurator Edwin Carels nodigden zes jonge kunstenaars uit om zich onder te dompelen in de collectie ‘home movies’ van het museum om er een nieuwe kortfilm uit te distilleren. Ieder van hen heeft een specifieke band met Gent: ze wonen hier of hebben er gestudeerd. Tegelijkertijd is hun culturele bagage opvallend divers, met familiebanden die reiken van Duitsland en Syrië tot Georgië en zelfs Japan.
De kortfilms van de zes kunstenaars zijn te zien in filmcabines die op het pleintje aan de ingang van De Krook staan. De cabines isoleren de kijker voor een paar minuten van de buitenwereld. Kijkend naar de herinneringen van anderen, krijgen de filmbeelden een nieuw leven in het heden. Door privé-beelden op straat aan te bieden, vraagt het project HOMELESS MOVIES om even stil te staan bij enkele belangrijke vragen omtrent beeldcultuur en identiteit, mediagebruik en geheugen, de publieke en private context.


Carrington met Cosco (Louis De Cordier)
Installatie / Interactief

“Bibliotheken zijn nog steeds de beste manier om de schriftelijke nalatenschap van de mens voor de toekomst te bewaren” stelt de Belgische kunstenaar Louis De Cordier. Op een stuk grond op 2000 meter hoogte in de Spaanse Sierra Nevada bouwde hij een ondergrondse bibliotheek. De afgelegen locatie, de kleine temperatuurschommelingen en het droge klimaat vertragen de erosie van de tijd. De boeken over kunst, wetenschap en spiritualiteit die hij voor de komende duizenden jaren wil bewaren, zoekt hij zelf uit, maar iedereen kan hem boeken opsturen.
Tijdens TIG 6 kan je als bezoeker je eigen boek achterlaten aan de ingang in De Krook. Na afloop worden die verstuurd naar de "Biblioteca Del Sol" om bewaard te worden voor de toekomst.


De Koer
Stijn Demuynck
Audio: doorlopende interventies doorheen het gebouw

Kunstenaar Stijn Demuynck bespeelt de Krook. In aanloop van TIG 6 ging hij op zoek naar klanken die als materiaal konden dienen voor een compositie: zo volgde hij de weg die een boek aflegt doorheen het gebouw via het ingenieuze boektransportsysteem. De kunstenaar versterkt de aanwezige geluiden en componeert zo een mythisch luisterspel voor de Krook - hoorbaar op verschillende momenten doorheen het gebouw.
De Koer is een plek in volle ontwikkeling; een beweeglijk speelveld voor vele projecten en initiatieven.


BLANCO met Samira El Khadraoui & Kathleen De Muer
Installatie

De oude bibliotheek aan het Zuid is tijdelijk herbestemd tot NEST. In De Krook brengen kunstenares Samira El Khadraoui en kunsthistorica Kathleen De Muer de oude bibliotheek als een vervaagde herinnering terug binnen. Vanuit de marge willen ze een taal geven aan de idee van herbestemming. Hoe kan taal ruimte bieden voor het vluchtige?
Samira El Khadraoui grijpt in en werkt vanuit de ruimte zelf en de context ervan. Ze zoekt onbestemde plekken op, momenten van leegte. Daar zit de potentie voor een ingreep. Beelden gaan op in de ruimte; subtiel, (v)luchtig.
Kathleen De Muer doet wetenschappelijk onderzoek naar paradigmatische verschuivingen in de kunstgeschiedschrijving. De manier waarop over kunst geschreven wordt, leert ons iets over de impliciete waarden en wereldbeelden van de auteurs. Voor dit kunstproject werd ze uitgedaagd om de oude stadsbibliotheek en De Krook te lezen als een tekst.
BLANCO is de noemer waaronder de Gentse atelierorganisatie NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. BLANCO biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met ruimte voor experiment, reflectie en presentatie.


CAMPO
Kim Noble (UK)
Video (doorlopend)

Kim Noble is een Britse kunstenaar en performer die momenteel samenwerkt met CAMPO. Noble wordt uitgenodigd om om tijdens TIG 6 zijn lichtjes geschifte fantasie los te laten op de gigantische datawall-schermen van imec.livinglabs. Hij is van het mannelijke geslacht en heeft een schoonmaakjob in de UK. Hij won een award, but then again: wie ook niet vandaag de dag?
Zijn bevindingen over de Krook: “It’s a nice library. Better than the library in South London. The toilets are bigger.” Krijgen we te zien op de schermen: beelden van jou, bezoeker. Beelden van iemand anders die deeg maakt. Beelden van boeken die worden vernietigd.


Sticky Fingers
Street art (doorlopend)

Sticky Fingers is een internationaal graffitiproject van Graffiti vzw dat jongeren van Gent en Breda verbindt op basis van uitwisseling. Zij maken voor één dag een street-art-route doorheen de bibliotheek. Dat doen ze door tekeningen aan te brengen op de vele glaspartijen. Zo creëren ze met hun diverse team aan kunstenaars een minibiotoop waarin ieder zijn eigen identiteit en creativiteit de vrije loop kan laten gaan.


TOTUM
Shawn Rubens & Eva Devriendt
‘De ene zijn afval is de ander zijn woonkamer’ Beeldend/Installatie

‘Think outside the box’ is een cliché dat Shawn Rubens reeds jaren geleden achter zich heeft gelaten. Die doos is intussen zo klein in zijn achteruitkijkspiegel dat hij het bestaan ervan vergeten is. ‘Kapot’ bestaat voor Eva Devriendt niet. Ze zet oude materialen naar haar hand en geeft hen zo een tweede leven. Haar modificaties leren ons anders naar bepaalde objecten te kijken. Hoewel up- en recycling vandaag geen nieuwe concepten meer zijn, zou volgens de kunstenaar hergebruik in onze consumptiemaatschappij meer naar waarde geschat moeten worden en meer worden toegepast in ons dagelijks leven.
Op TIG 6 wordt hun werk gecombineerd tot de volledige inrichting van een woonkamer - midden in De Krook.


NADAR
Dries Boutsen, Tine Deboelpaep en Maxime Brigou
Sculpturen

NADAR gelooft dat de kracht van een tentoonstelling niet in louter de rauwe en ruwe architectuur zit, noch in de getoonde kunstwerken zelf, maar wel in de manier waarop kunstwerken in alle brutaliteit de ruimte inpalmen en/of versterken. Drie beeldhouwers hebben voor TIG 6 sculpturen gecreëerd die de ruimte bezetten alsof ze samen met het gebouw gegroeid zijn. Elk op hun eigen manier zullen ze elementen integreren die verwijzen naar oude culturen en tijdperken om zo een frictie te creëren tegenover de koele en industriële elementen van De Krook. Zo zullen de sculpturen op het eerste zicht opgaan in de architectuur, maar bij een tweede blik veel meer tonen dan men vermoedt.


Treehouse
Joachim Dumoulin
Video/Illustratie

Kunst heeft het vermogen om zaken zichtbaar te maken, zo gelooft Joachim Dumoulin. Aan de hand van sporen, onderzoekt en herinterpreteert hij het beeld. In een open ruimte zijn twee tekenperfomances te bezichtigen met eenzelfde ambitie: het zichtbaar maken van een beweging. De kunstenaar zet de actie van verschillende robotstofzuigers om in permanente sporen. Daarbij zijn de tekeningen niet het eindresultaat maar slechts een documentatie van het werk. Het tekenproces is steeds naast het werk te volgen op een tv-scherm. Zo weet de toeschouwer hoe het beeld te lezen.
Joachim Dumoulin is hoofdzakelijk bezig met het maken van grafische tekeningen, zeefdrukken en houtsnedes. Al treedt hij ook buiten de grenzen van het papier wanneer hij machines bouwt en gebruik maakt van multimedia. Startend vanuit het alledaagse, tracht deze kunstenaar verborgen elementen uit de realiteit te extraheren. Steeds nodigt hij de toeschouwer uit om opnieuw te kijken naar hetgeen hem vertrouwd is. Op deze manier probeert hij de vastgeroeste conventies op collectief niveau te doorbreken.


CAMPO
ONBETAALBAAR
Interieur & design

ONBETAALBAAR is een collectief, een werkplaats en denktank die projecten rond afgedankte materialen bedenkt en met zijn makers streeft naar objecten die materialisme met emotie verenigen. Voor TIG 6 werden afgedankte meubels of andere niet langer gewilde objecten door onze makers geadopteerd en getransformeerd tot nieuwe stoelen met een eigen verhaal, een verse identiteit en een onbekende toekomst. Met deze nieuwe stoelenreeks kaapt en kraakt ONBETAALBAAR een deel van het KROOKcafé. Afspraak aan tafel, voor een tête-à-tête met eventueel een koffie en stukje taart erbij.


Mensen Zeggen Dingen
Spoken word: 15h-15h20, 18h-18h20, 20h-20h20 en 22h-22h20

Mensen Zeggen Dingen. Op een podium. Het is een heel erg eenvoudig maar sterk en tijdloos concept. Mensen Zeggen Dingen is een collectief. Het is enkel gewapend met microfoon en heeft niets anders dan het woord te verspreiden. Tijdens TIG 6 brengen ze spoken word, poëzie, comedy, snoeiharde voordrachten en rijmelarij in hun nieuwe vaste stek in Gent: De Krook.